Kontrola Biura Kontroli Urzędu Miasta Gdyni od 21.04. do 13.05.2010

  Informacja o kontroli nr 01/2010
 
Nazwa : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Adres pocztowy: 81 - 049 Gdynia, ul. Wejherowska 55
 
Organ kontrolujący: Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni
 
Zakres kontroli: celowość wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych, kalkulacja kosztów eksploatacyjnych przy podpisywaniu umów na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z uchwałą Rady Miasta, celowość i efektywność wykorzystywania środków na dowożenia uczniów do szkół.


Termin przeprowadzenia kontroli: od 21 kwietnia 2010 r. do 13 maja 2010 r.
 
 Protokół i zalecenia z kontroli znajdują się u dyrektora szkoły oraz na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/g2/2010_06/37592_fileot.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 31.05.2010
Data udostępnienia informacji: 05.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2010 10:28 Dodanie informacji Marek Telecki