Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Wydział Geodezji Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta Gdynia w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 20.12.2012 - 21.12.2012 Plik pdf  Protokół z kontroli - rozmiar: 601kb   metryczka
2 Gmina Miasta Gdyni Zgodność prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z obowiązującymi przepisami 07.05.2014 - 09.05.2014 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 6734kb   metryczka
3 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 06.09.2016 - 09.09.2016 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 33157kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 05.06.2013
Data udostępnienia informacji: 15.12.2017