Lista podmiotów ubiegających się o dotację: prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 742/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 kwietnia 2019 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”

I. Nazwa Wnioskodawcy:
1. Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa - Wesoła
Wnioskowana kwota dotacji:
2019 r. – 330 167,00 PLN
2020 r. – 566 000,00 PLN
2021 r. – 566 000,00 PLN
2022 r. – 141 500,00 PLN

2. Fundacja Instytut Białowieski, ul. Rumiankowa14/4, 15-665, Białystok - oferta nie spełnia wymogów formalnych.
Wnioskowana kwota dotacji:
2019 r. – 330 150,00 PLN
2020 r. – 566 000,00 PLN
2021 r. – 566 000,00 PLN
2022 r. – 141 500,00 PLN


Posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się dnia 16 maja 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data udostępnienia informacji: 11.05.2019