Wykaz oferentów - konkurs: prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Karwiny

Informacja o wykazie oferentów przystępujących do konkursu, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8397/18/VII/R z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności  w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny.
 
1. Fundacja „Mały Bohater”, 80-462 Gdańsk ul. Janusza Meissnera 6C/2  z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 303 841,00 zł na okres od 01.11.2018 r. do 31.08.2021 r.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Mariusz Barżykowski
Data udostępnienia informacji: 16.10.2018