Wykaz oferentów ubiegających się o dotację

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 1126/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 lipca 2019 r. na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego”.
 
 
I. Nazwa Wnioskodawcy:
   1.  Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, ul. Tysiąclecia 13 A, 80-351 Gdańsk
    Wnioskowana kwota dotacji:  2019 r.  – 133 800,00  PLN
                                                       2020 r.  – 401 400,00  PLN
                                                       2021 r.  – 401 400,00  PLN
                                                       2022 r.  – 401 400,00  PLN
                                                       2023 r.  – 401 400,00  PLN
                                                        2024 r.  – 267 600,00  PLN
 
2. Fundacja Instytut Białowieski, ul. Rumiankowa14/4, 15-665 Białystok - oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 Wnioskowana kwota dotacji:             2019 r.  – 127 110,00  PLN
                                                       2020 r.  – 381 330,00  PLN
                                                       2021 r.  – 381 330,00  PLN
                                                       2022 r.  – 381 330,00  PLN
                                                       2023 r.  – 381 330,00  PLN
                                                        2024 r.  – 254 220,00  PLN
                                             
                                              
Posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się dnia 21 sierpnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Grabowo 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Małgorzata Krzyżewska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Krzyżewska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2019 14:48 Dodanie informacji Małgorzata Krzyżewska