Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w konkursie ofert na realizację zadania polegającego na: Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 1171/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lipca 2019 r. na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni ”.

I. Nazwa Wnioskodawcy:
1.  Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
Wnioskowana kwota dotacji:
2019 r.  –   5 886,90  PLN
2020 r.  – 23 550,00  PLN
2021 r.  – 19 625,00  PLN

2. Fundacja Instytut Białowieski, ul. Rumiankowa14/4, 15-665 Białystok - oferta nie spełnia wymogów formalnych.
Wnioskowana kwota dotacji:
2019 r.  –   5 887,00  PLN
2020 r.  – 23 550,00  PLN
2021 r.  – 19 625,00  PLN

Posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się dnia 17 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Grabowo 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019