Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic

uchwała w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic

uchwała w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej

uchwała w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia listy kandydatów na radnych, oświadczenia o wyrażenia zgody na kandydowanie, wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych

uchwała w sprawie ustalenia wzoru wyznaczenia męża zaufania i wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

uchwała w sprawie ustalenia rejestru kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r., przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania i obsadzenia mandatów bez głosowania w wyborach do rad dzielnic: Babie Doły oraz Orłowo, zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach oraz obwieszczenia o nieprzeprowadzaniu głosowania w wyborach do rad dzielnic: Babie Doły i Orłowo.

obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach do Rad Dzielnic: Babie Doły oraz Orłowo, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r., oraz obsadzenia mandatów bez głosowania.

uchwała w sprawie ustalenia wzoru protokołu głosowania oraz protokołu wyborów w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni

uchwała w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni

uchwała w sprawie ustalenia treści oraz zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Salamucha-Majewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 12.03.2019
Data udostępnienia informacji: 29.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2019 14:40 Aktualizacja treści Anna Paryż
12.03.2019 10:24 Aktualizacja treści Anna Paryż
12.03.2019 10:24 Aktualizacja treści Anna Paryż
15.02.2019 10:53 Aktualizacja treści Anna Paryż
07.02.2019 15:33 dodanie artykułu do zakładki Wybory do rad dzielnic 2019 Sybilla Stolarczyk
13.12.2018 09:49 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
29.11.2018 10:51 Dodanie informacji Anna Salamucha-Majewska