2019Numer pozycji Tytuł aktu Data udostępnienia
1 Uchwała nr V/85/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie nadania Pani Agacie Witczak Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2019-02-05
 2 Uchwała nr V/86/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie nadania Panu Jerzemu Miotke Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2019-02-05 
3 Uchwała nr V/87/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie nadania Panu Piotrowi Gotowale Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2019-02-05 
4 Uchwała nr V/88/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów  2019-02-05 
5 Uchwała nr V/89/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”.  2019-02-05 
6 Uchwała nr V/90/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich  2019-02-05 
7 Uchwała nr V/91/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze w Gdyni, rejonu ulic E. Kwiatkowskiego, adm. J. Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego  2019-02-05 
8 Uchwała nr V/92/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2019 rok  2019-02-05 
9 Uchwała nr V/93/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  2019-02-05 
10 Uchwała nr V/94/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  2019-02-05 
11 Uchwała nr V/95/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „PACE – Physical Activity Enhancement” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus + Akcja Sport, „Współpraca partnerska na mniejszą skalę”  2019-02-05 
12 Uchwała nr V/96/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”  2019-02-05 
13 Uchwała nr V/97/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Płk.Dąbka 80  2019-02-05 
14 Uchwała nr V/98/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Płk. Stanislawa Dąbka, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.  2019-02-05 
15 Uchwała nr V/99/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kaczewskiej  2019-02-05 
16 Uchwała nr V/100/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.A.Malczewskiego 31G  2019-02-05 
17 Uchwała nr V/101/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spacerowej  2019-02-05 
18 Uchwała nr V/102/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej  2019-02-05 
19 Uchwała nr V/103/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej i ul. Bolesława Krzywoustego  2019-02-05 
20 Uchwała nr V/104/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej 59, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2019-02-05 
21 Uchwała nr V/105/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 400 m² położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej  2019-02-05 
22 Uchwała nr V/106/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 97 w Gdyni.  2019-02-05 
23 Uchwała nr V/107/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Płk.Dąbka/ ul.Zielonej  2019-02-05 
24 Uchwała nr V/108/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej  2019-02-05 
25 Uchwała nr V/109/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 7792 m² położonej w Gdyni przy ul. Admirała J. Unruga 150  2019-02-05 
26 Uchwała nr V/110/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej  2019-02-05 
27 Uchwała nr V/111/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na Prezydenta Miasta Gdyni  2019-02-05 
28 Uchwała nr V/112/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Pana KS z dnia 23 listopada 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącą nie dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni 2019-02-05 
29 Uchwała nr V/113/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Stowarzyszenia „Osiedle Biały Zakątek” w Gdyni na działalność Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni  2019-02-05 
30 Uchwała nr V/114/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży”  2019-02-05 
31 Uchwała nr V/115/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”  2019-02-05 
32 Uchwała nr V/116/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka”  2019-02-05 
33 Uchwała nr V/117/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  2019-02-05 
34 Uchwała nr V/118/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni  2019-02-05 
35 Uchwała nr V/119/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni  2019-02-05 
36 Uchwała nr V/120/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.  2019-02-05 
37 Uchwała nr V/121/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni.  2019-02-05 
38 Uchwała nr V/122/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni  2019-02-05 
39 Uchwała nr V/123/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni.  2019-02-05 
40 Uchwała nr V/124/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 47 w Gdyni na działalność Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni.  2019-02-05 
41 Uchwała nr V/125/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Pani DS na Prezydenta Miasta Gdyni 2019-02-05 
42 Uchwała nr V/126/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok  2019-02-05 
43 Uchwała nr V/127/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033  2019-02-05 
44 Uchwała nr V/128/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 roku  2019-02-05 
45 Uchwała nr V/129/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Babie Doły  2019-02-05 
46 Uchwała nr V/130/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino  2019-02-05 
47 Uchwała nr V/131/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Chylonia  2019-02-05 
48 Uchwała nr V/132/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Cisowa  2019-02-05 
49 Uchwała nr V/133/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Dąbrowa 2019-02-05 
50 Uchwała nr V/134/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne  2019-02-05 
51 Uchwała nr V/135/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek  2019-02-05 
52 Uchwała nr V/136/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Kamienna Góra  2019-02-05 
53 Uchwała nr V/137/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Karwiny  2019-02-05 
54 Uchwała nr V/138/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Leszczynki  2019-02-05 
55 Uchwała nr V/139/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Mały Kack  2019-02-05 
56 Uchwała nr V/140/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Obłuże  2019-02-05 
57 Uchwała nr V/141/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oksywie  2019-02-05 
58 Uchwała nr V/142/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Orłowo  2019-02-05 
59 Uchwała nr V/143/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze  2019-02-05 
60 Uchwała nr V/144/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo  2019-02-05 
61 Uchwała nr V/145/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Redłowo  2019-02-05 
62 Uchwała nr V/146/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Śródmieście  2019-02-05 
63 Uchwała nr V/147/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wielki Kack  2019-02-05 
64 Uchwała nr V/148/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana  2019-02-05 
65 Uchwała nr V/149/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie połączenia dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwalenia Statutu Dzielnicy Witomino  2019-02-05 
66 Uchwała nr V/150/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni  2019-02-05 
67 Uchwała nr V/151/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni  2019-02-05 
68 Uchwała nr V/152/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni  2019-02-05 
69 Uchwała nr V/153/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie założenia Przedszkola nr 59 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50B  2019-02-05 
70 Uchwała nr V/154/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie założenia Przedszkola nr 60 w Gdyni, ul. Porębskiego 21  2019-02-05 
71 Uchwała nr V/155/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmieniająca Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni  2019-02-05 
72 Uchwała nr V/156/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni.  2019-02-05 
73 Uchwała nr VI/157/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok, 2019-03-18
74 Uchwała nr VI/158/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 2019-03-18
75 Uchwała nr VI/159/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok 2019-03-18
76 Uchwała nr VI/160/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu rad dzielnic 2019-03-18
77 Uchwała nr VI/161/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany uchwały nr IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa 2019-03-18
78 Uchwała nr VI/162/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018” oraz zmiany w Uchwale Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015" 2019-03-18
79 Uchwała nr VI/163/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji 2019-03-18
80 Uchwała nr VI/164/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni 2019-03-18
81 Uchwała nr VI/165/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2019-03-18
82 Uchwała nr VI/166/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy Skwerze Kościuszki – Al. Jana Pawła II 2019-03-18
83 Uchwała nr VI/167/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Hutniczej 2019-03-18
84 Uchwała nr VI/168/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 2019-03-18
85 Uchwała nr VI/169/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Krokowskiej 2019-03-18
86 Uchwała nr VI/170/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Kuśnierskiej 2019-03-18
87 Uchwała nr VI/171/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 1A 2019-03-18
88 Uchwała nr VI/172/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Słupeckiej 2019-03-18
89 Uchwała nr VI/173/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Swarzewskiej 2019-03-18
90 Uchwała nr VI/174/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Szafranowej 2019-03-18
91 Uchwała nr VI/175/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chmielnej 2019-03-18
92 Uchwała nr VI/176/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Logistycznej 2019-03-18
93 Uchwała nr VI/177/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 2019-03-18
94 Uchwała nr VI/178/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Danusi 2019-03-18
95 Uchwała nr VI/179/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Hutnicza 2019-03-18
96 Uchwała nr VI/180/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Sandomierska 2019-03-18
97 Uchwała nr VI/181/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 2019-03-18
98 Uchwała nr VI/182/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo 2019-03-18
99 Uchwała nr VI/183/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie skargi pani ER na Prezydenta Miasta Gdyni 2019-03-18
100 Uchwała nr VI/184/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
101 Uchwała nr VI/185/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
102 Uchwała nr VI/186/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
103 Uchwała nr VI/187/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
104 Uchwała nr VI/188/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
105 Uchwała nr VI/189/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej 2019-03-18
106 Uchwała nr VI/190/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie skargi Państwa JS oraz WS z dnia 16 października 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2019-03-18
107 Uchwała nr VI/191/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie skargi Pana ZM pełnomocnika P. PD zawierającej wniosek o odstąpienie od prowadzenia egzekucji, o zawarcie umowy najmu lokalu x przy ul. Widnej 3 w Gdyni oraz o wyrażenie zgody na zamianę lokali mieszkalnych 2019-03-18
108 Uchwała nr VI/192/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia 2019-03-18
109 Uchwała Nr VII/193/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie   określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019-04-08
110 Uchwała Nr VII/194/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk 2019-04-08
111 Uchwała Nr VII/195/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej  2019-04-08
112 Uchwała Nr VII/196/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 2019-04-08
113 Uchwała Nr VII/197/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni 2019-04-08
114 Uchwała Nr VII/198/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni 2019-04-08
115 Uchwała Nr VII/199/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni 2019-04-08
116 Uchwała Nr VII/200/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni i XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50A w Gdyni 2019-04-08
117 Uchwała Nr VII/201/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 60 w Gdyni i Szkoły Podstawowej nr 43 im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21 2019-04-08
118 Uchwała Nr VII/202/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni 2019-04-08
119 Uchwała Nr VII/203/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2019-04-08
120 Uchwała Nr VII/204/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2019-04-08
121 Uchwała Nr VII/205/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia” 2019-04-08
122 Uchwała Nr VII/206/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2019-04-08
123 Uchwała Nr VII/207/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2019-04-08
124 Uchwała Nr VII/208/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podziału na strefy obszaru administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2019-04-08
125 Uchwała Nr VII/209/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni 2019-04-08
126 Uchwała Nr VII/210/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 65B 2019-04-08
127 Uchwała Nr VII/211/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni  95,00m² położonej  w Gdyni przy ul. Porębskiego 2019-04-08
128 Uchwała Nr VII/212/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 3 2019-04-08
129 Uchwała Nr VII/213/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.  Kuśnierskiej 2019-04-08
130 Uchwała Nr VII/214/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej 2019-04-08
131 Uchwała Nr VII/215/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Żwirowej 2019-04-08
132 Uchwała Nr VII/216/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra 2019-04-08
133 Uchwała Nr VII/217/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra 2019-04-08
134 Uchwała Nr VII/218/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Legionów 2019-04-08
135 Uchwała Nr VII/219/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 21, usytuowanego w Gdyni przy ul. Dantyszka 4D 2019-04-08
136 Uchwała Nr VII/220/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przyłączonego do lokalu nr 12 kl. 11 położonych w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 11-13 2019-04-08
137 Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  przy ul. Śląskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2019-04-08
138 Uchwała Nr VII/222/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej 2019-04-08
139 Uchwała Nr VII/223/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej 2019-04-08
140 Uchwała Nr VII/224/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2019-04-08
141 Uchwała Nr VII/225/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie skargi  Pani RF na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką złożyła  w  kwietniu 2018r. 2019-04-08
142 Uchwała Nr VII/226/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Rady Miasta Gdynia z dnia 27 lutego 2019r. numer VI/183/19 rozpoznającą skargę P. ER na działanie Prezydenta Miasta Gdyni 2019-04-08
143 Uchwała Nr VII/227/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie skargi Pani DS z dnia 11 marca 2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2019-04-08
144 Uchwała Nr VII/228/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie skargi Pana KS z dnia 17 marca 2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącej nie dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni 2019-04-08
145 Uchwała Nr VII/229/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok 2019-04-08
146 Uchwała Nr VII/230/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r.  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 2019-04-08
147 Uchwała Nr VII/231/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2019 2019-04-08
148 Uchwała Nr VII/232/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo 2019-04-08
149 Uchwała Nr VIII/233/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Planu Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030  2019-05-06
150 Uchwała Nr VIII/234/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdynia do Międzynarodowej Sieci Miast Uczących Się UNESCO ( UNESCO Global Network of Learning Cities) 2019-05-06
151 Uchwała Nr VIII/235/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie   ustalenia zasad korzystania ze sportowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 2019-05-06
152 Uchwała Nr VIII/236/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2019 2019-05-06
153 Uchwała Nr VIII/237/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły 2019-05-06
154 Uchwała Nr VIII/238/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej 2019-05-06
155 Uchwała Nr VIII/239/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Aresa 2019-05-06
156 Uchwała Nr VIII/240/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 2019-05-06
157 Uchwała Nr VIII/241/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2019-05-06
158 Uchwała Nr VIII/242/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kurpiowska 37B 2019-05-06
159 Uchwała Nr VIII/243/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 2019-05-06
160 Uchwała Nr VIII/244/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Powstania Wielkopolskiego 2019-05-06
161 Uchwała Nr VIII/245/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Pusta 7B 2019-05-06
162 Uchwała Nr VIII/246/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. inż. J. Śmidowicza 2019-05-06
163 Uchwała Nr VIII/247/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zwierzynieckiej 2019-05-06
164 Uchwała Nr VIII/248/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Afrodyty 14 2019-05-06
165 Uchwała Nr VIII/249/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Kościelnej 2019-05-06
166 Uchwała Nr VIII/250/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. J. Brzechwy 2019-05-06
167 Uchwała Nr VIII/251/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej 2019-05-06
168 Uchwała Nr VIII/252/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Żarnowieckiej 2019-05-06
169 Uchwała Nr VIII/253/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie   wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Jana Kasprowicza 2019-05-06
170 Uchwała Nr VIII/254/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie skarg  Pana MB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni wniesionych w dniach 4, 8 i 14 stycznia 2019 r. oraz wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdyni do uregulowania Skarżącemu kwoty wynagrodzenia za korzystanie z jego nieruchomości bez tytułu prawnego zgodnie z jego wezwaniem do zapłaty z dnia 20 marca 2017 r. 2019-05-06
171 Uchwała Nr VIII/255/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025" 2019-05-06
172 Uchwała Nr VIII/256/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 2019-05-06
173 Uchwała Nr VIII/257/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 11 położonych Gdyni przy ul. Woj. Wachowiaka 9A-9C 2019-05-06
174 Uchwała Nr VIII/258/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16A położonych Gdyni przy ul. Morskiej 97 2019-05-06
175 Uchwała Nr VIII/259/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. św. Kazimierza Królewicza 2019-05-06
176 Uchwała Nr VIII/260/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  położonych w Gdyni przy ulicy Orląt Lwowskich i Mikołaja Kopernika 2019-05-06
177 Zarządzenie Nr 737/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni 2019-05-21
178 Uchwała Nr IX/261/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego, 2019-05-30
179 Uchwała Nr IX/262/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu unijnego pn. SMACKER, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Central Europe (Interreg Europa Środkowa) 2019-05-30
180 Uchwała Nr IX/263/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka, 2019-05-30
181 Uchwała Nr IX/264/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2019-05-30
182 Uchwała Nr IX/265/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów, 2019-05-30
183 Uchwała Nr IX/266/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Gdyni, 2019-05-30
184 Uchwała Nr IX/267/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Gdyni, 2019-05-30
185 Uchwała Nr IX/268/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Gdyni, 2019-05-30
186 Uchwała Nr IX/269/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 10 dla Dorosłych w Gdyni, 2019-05-30
187 Uchwała Nr IX/270/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chabrowej, 2019-05-30
188 Uchwała Nr IX/271/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Hodowlana 8, 2019-05-30
189 Uchwała Nr IX/272/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Leszczynki 175, 2019-05-30
190 Uchwała Nr IX/273/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Północna 1A  2019-05-30
191 Uchwała Nr IX/274/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania - ul. Kazimierza Tetmajera 65 2019-05-30
192 Uchwała Nr IX/275/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych 2019-05-30
193 Uchwała Nr IX/276/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok 2019-05-30
194 Uchwała Nr IX/277/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 2019-05-30
195 Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni Nr IX/o30/19 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej 2019-05-30
196 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1079/19/VIII/P z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni 2019-06-28
197 Uchwała nr X/278/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta votum zaufania 2019-07-31
198 Uchwała nr X/279/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2018 2019-07-31
199 Uchwała nr X/280/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2018, 2019-07-31
200 Uchwała nr X/281/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu w 2018 roku, 2019-07-31
201 Uchwała nr X/282/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2018, 2019-07-31
202 Uchwała nr X/283/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia, 2019-07-31
203 Uchwała nr X/284/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 2019-07-31
204 Uchwała nr X/285/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 2019-07-31
205 Uchwała nr X/286/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni 2019-07-31
206 Uchwała nr X/287/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej 2019-07-31
207 Uchwała nr X/288/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni w czteroletnie I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni 2019-07-31
208 Uchwała nr X/289/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni 2019-07-31
209 Uchwała nr X/290/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w czteroletnie VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego wchodzące w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 2019-07-31
210 Uchwała nr X/291/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni 2019-07-31
211 Uchwała nr X/292/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni w czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni 2019-07-31
212 Uchwała nr X/293/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących w czteroletnie XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niedosłyszących wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni 2019-07-31
213 Uchwała nr X/294/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w czteroletnie XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdyni 2019-07-31
214 Uchwała nr X/295/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVII Liceum Ogólnokształcącego w czteroletnie XVII Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni 2019-07-31
215 Uchwała nr X/296/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP, w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 2019-07-31
216 Uchwała nr X/297/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza, w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni 2019-07-31
217 Uchwała nr X/298/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika oraz XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika, w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni 2019-07-31
218 Uchwała nr X/299/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 28 oraz V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka, w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni 2019-07-31
219 Uchwała nr X/300/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Gdyni 2019-07-31
220 Uchwała nr X/301/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni 2019-07-31
221 Uchwała nr X/302/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Handlowego w pięcioletnie Technikum Handlowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni 2019-07-31
222 Uchwała nr X/303/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Chłodniczego im. prof. M. T. Hubera w pięcioletnie Technikum Chłodnicze im. prof. M. T. Hubera wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 2019-07-31
223 Uchwała nr X/304/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektronicznego nr 1 w pięcioletnie Technikum Elektroniczne nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 2019-07-31
224 Uchwała nr X/305/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Transportowego w pięcioletnie Technikum Transportowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni 2019-07-31
225 Uchwała nr X/306/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomicznego w pięcioletnie Technikum Gastronomiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni 2019-07-31
226 Uchwała nr X/307/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Hotelarskiego w pięcioletnie Technikum Hotelarskie wchodzące w skład Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni 2019-07-31
227 Uchwała nr X/308/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w pięcioletnie Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni 2019-07-31
228 Uchwała nr X/309/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy w pięcioletnie Technikum Mechaniczne nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni 2019-07-31
229 Uchwała nr X/310/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego w pięcioletnie Technikum Budowlane wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni 2019-07-31
230 Uchwała nr X/311/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni 2019-07-31
231 Uchwała nr X/312/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni imienia profesora Kazimierza Demela 2019-07-31
232 Uchwała nr X/313/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni 2019-07-31
233 Uchwała nr X/314/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających swą siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni 2019-07-31
234 Uchwała nr X/315/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni, 2019-07-31
235 Uchwała nr X/316/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni 2019-07-31
236 Uchwała nr X/317/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Leśnej, 2019-07-31
237 Uchwała nr X/318/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Legionów; 2019-07-31
238 Uchwała nr X/319/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2019-07-31
239 Uchwała nr X/320/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja 2019-07-31
240 Uchwała nr X/321/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Afrodyty; 2019-07-31
241 Uchwała nr X/322/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy al. Zwycięstwa, 2019-07-31
242 Uchwała nr X/323/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 20 położonych Gdyni przy ul. Warszawskiej 53 2019-07-31
243 Uchwała nr X/324/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego gruntu, 2019-07-31
244 Uchwała nr X/325/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Puszczyka; 2019-07-31
245 Uchwała nr X/326/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Stefana Żeromskiego. 2019-07-31
246 Uchwała nr X/327/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skargi Pani RF na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką złożyła w maju 2019r., 2019-07-31
247 Uchwała nr X/328/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skarg  Pani LS na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2019-07-31
248 Uchwała nr X/329/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok, 2019-07-31
249 Uchwała nr X/330/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033, 2019-07-31
250 Uchwała nr X/331/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni; 2019-07-31
251 Uchwała nr X/332/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic na zadania inwestycyjno – remontowe na lata 2019 – 2023, 2019-07-31
252 Uchwała nr X/333/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni, 2019-07-31
253 Uchwała nr X/334/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, 2019-07-31
254 Uchwała nr X/335/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia zawartego z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot, 2019-07-31
255 Uchwała nr X/336/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/208/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podziału na strefy obszaru administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby  ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 2019-07-31
256 Uchwała nr X/337/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej, 2019-07-31
257 Uchwała nr X/338/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, 2019-07-31
258 Uchwała nr X/339/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 87 C, 2019-07-31
259 Uchwała nr X/340/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gruszkowej 1B, 2019-07-31
260 Uchwała nr X/341/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Gedymina, 2019-07-31
261 Obwieszczenie nr X/o31/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni 2019-07-31
262 Obwieszczenie nr X/o32/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni. 2019-07-31
263
263
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 05.02.2019
Data udostępnienia informacji: 05.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2019 12:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 12:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 12:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 11:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 11:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 11:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 11:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 10:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 10:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.07.2019 10:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
28.06.2019 15:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
30.05.2019 11:52 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
30.05.2019 11:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.05.2019 15:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2019 12:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.05.2019 12:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.04.2019 12:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.04.2019 11:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.04.2019 11:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.03.2019 14:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.03.2019 14:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.02.2019 09:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 13:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 13:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 13:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 11:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 11:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 11:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 10:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 10:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 10:24 Dodanie informacji Michał Kowalski