2019Numer pozycji Tytuł aktu Data udostępnienia
1 Uchwała nr V/85/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie nadania Pani Agacie Witczak Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2019-02-05
 2 Uchwała nr V/86/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie nadania Panu Jerzemu Miotke Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2019-02-05 
3 Uchwała nr V/87/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie nadania Panu Piotrowi Gotowale Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2019-02-05 
4 Uchwała nr V/88/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów  2019-02-05 
5 Uchwała nr V/89/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”.  2019-02-05 
6 Uchwała nr V/90/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich  2019-02-05 
7 Uchwała nr V/91/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze w Gdyni, rejonu ulic E. Kwiatkowskiego, adm. J. Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego  2019-02-05 
8 Uchwała nr V/92/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2019 rok  2019-02-05 
9 Uchwała nr V/93/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  2019-02-05 
10 Uchwała nr V/94/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  2019-02-05 
11 Uchwała nr V/95/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „PACE – Physical Activity Enhancement” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus + Akcja Sport, „Współpraca partnerska na mniejszą skalę”  2019-02-05 
12 Uchwała nr V/96/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”  2019-02-05 
13 Uchwała nr V/97/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Płk.Dąbka 80  2019-02-05 
14 Uchwała nr V/98/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Płk. Stanislawa Dąbka, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.  2019-02-05 
15 Uchwała nr V/99/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kaczewskiej  2019-02-05 
16 Uchwała nr V/100/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.A.Malczewskiego 31G  2019-02-05 
17 Uchwała nr V/101/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spacerowej  2019-02-05 
18 Uchwała nr V/102/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej  2019-02-05 
19 Uchwała nr V/103/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej i ul. Bolesława Krzywoustego  2019-02-05 
20 Uchwała nr V/104/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej 59, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2019-02-05 
21 Uchwała nr V/105/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 400 m² położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej  2019-02-05 
22 Uchwała nr V/106/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 97 w Gdyni.  2019-02-05 
23 Uchwała nr V/107/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Płk.Dąbka/ ul.Zielonej  2019-02-05 
24 Uchwała nr V/108/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej  2019-02-05 
25 Uchwała nr V/109/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 7792 m² położonej w Gdyni przy ul. Admirała J. Unruga 150  2019-02-05 
26 Uchwała nr V/110/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej  2019-02-05 
27 Uchwała nr V/111/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na Prezydenta Miasta Gdyni  2019-02-05 
28 Uchwała nr V/112/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Pana KS z dnia 23 listopada 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącą nie dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni 2019-02-05 
29 Uchwała nr V/113/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Stowarzyszenia „Osiedle Biały Zakątek” w Gdyni na działalność Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni  2019-02-05 
30 Uchwała nr V/114/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży”  2019-02-05 
31 Uchwała nr V/115/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”  2019-02-05 
32 Uchwała nr V/116/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka”  2019-02-05 
33 Uchwała nr V/117/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  2019-02-05 
34 Uchwała nr V/118/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni  2019-02-05 
35 Uchwała nr V/119/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni  2019-02-05 
36 Uchwała nr V/120/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.  2019-02-05 
37 Uchwała nr V/121/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni.  2019-02-05 
38 Uchwała nr V/122/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni  2019-02-05 
39 Uchwała nr V/123/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni.  2019-02-05 
40 Uchwała nr V/124/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 47 w Gdyni na działalność Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni.  2019-02-05 
41 Uchwała nr V/125/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie skargi Pani DS na Prezydenta Miasta Gdyni 2019-02-05 
42 Uchwała nr V/126/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok  2019-02-05 
43 Uchwała nr V/127/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033  2019-02-05 
44 Uchwała nr V/128/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 roku  2019-02-05 
45 Uchwała nr V/129/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Babie Doły  2019-02-05 
46 Uchwała nr V/130/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino  2019-02-05 
47 Uchwała nr V/131/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Chylonia  2019-02-05 
48 Uchwała nr V/132/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Cisowa  2019-02-05 
49 Uchwała nr V/133/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Dąbrowa 2019-02-05 
50 Uchwała nr V/134/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne  2019-02-05 
51 Uchwała nr V/135/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek  2019-02-05 
52 Uchwała nr V/136/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Kamienna Góra  2019-02-05 
53 Uchwała nr V/137/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Karwiny  2019-02-05 
54 Uchwała nr V/138/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Leszczynki  2019-02-05 
55 Uchwała nr V/139/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Mały Kack  2019-02-05 
56 Uchwała nr V/140/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Obłuże  2019-02-05 
57 Uchwała nr V/141/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oksywie  2019-02-05 
58 Uchwała nr V/142/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Orłowo  2019-02-05 
59 Uchwała nr V/143/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze  2019-02-05 
60 Uchwała nr V/144/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo  2019-02-05 
61 Uchwała nr V/145/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Redłowo  2019-02-05 
62 Uchwała nr V/146/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Śródmieście  2019-02-05 
63 Uchwała nr V/147/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wielki Kack  2019-02-05 
64 Uchwała nr V/148/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana  2019-02-05 
65 Uchwała nr V/149/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie połączenia dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwalenia Statutu Dzielnicy Witomino  2019-02-05 
66 Uchwała nr V/150/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni  2019-02-05 
67 Uchwała nr V/151/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni  2019-02-05 
68 Uchwała nr V/152/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni  2019-02-05 
69 Uchwała nr V/153/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie założenia Przedszkola nr 59 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50B  2019-02-05 
70 Uchwała nr V/154/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie założenia Przedszkola nr 60 w Gdyni, ul. Porębskiego 21  2019-02-05 
71 Uchwała nr V/155/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmieniająca Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni  2019-02-05 
72 Uchwała nr V/156/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni.  2019-02-05 
73 Uchwała nr VI/157/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok, 2019-03-18
74 Uchwała nr VI/158/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 2019-03-18
75 Uchwała nr VI/159/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok 2019-03-18
76 Uchwała nr VI/160/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu rad dzielnic 2019-03-18
77 Uchwała nr VI/161/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany uchwały nr IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa 2019-03-18
78 Uchwała nr VI/162/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018” oraz zmiany w Uchwale Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015" 2019-03-18
79 Uchwała nr VI/163/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji 2019-03-18
80 Uchwała nr VI/164/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni 2019-03-18
81 Uchwała nr VI/165/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2019-03-18
82 Uchwała nr VI/166/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy Skwerze Kościuszki – Al. Jana Pawła II 2019-03-18
83 Uchwała nr VI/167/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Hutniczej 2019-03-18
84 Uchwała nr VI/168/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 2019-03-18
85 Uchwała nr VI/169/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Krokowskiej 2019-03-18
86 Uchwała nr VI/170/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Kuśnierskiej 2019-03-18
87 Uchwała nr VI/171/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 1A 2019-03-18
88 Uchwała nr VI/172/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Słupeckiej 2019-03-18
89 Uchwała nr VI/173/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Swarzewskiej 2019-03-18
90 Uchwała nr VI/174/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Szafranowej 2019-03-18
91 Uchwała nr VI/175/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chmielnej 2019-03-18
92 Uchwała nr VI/176/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Logistycznej 2019-03-18
93 Uchwała nr VI/177/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 2019-03-18
94 Uchwała nr VI/178/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Danusi 2019-03-18
95 Uchwała nr VI/179/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Hutnicza 2019-03-18
96 Uchwała nr VI/180/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Sandomierska 2019-03-18
97 Uchwała nr VI/181/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 2019-03-18
98 Uchwała nr VI/182/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo 2019-03-18
99 Uchwała nr VI/183/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie skargi pani ER na Prezydenta Miasta Gdyni 2019-03-18
100 Uchwała nr VI/184/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
101 Uchwała nr VI/185/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
102 Uchwała nr VI/186/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
103 Uchwała nr VI/187/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
104 Uchwała nr VI/188/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 2019-03-18
105 Uchwała nr VI/189/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej 2019-03-18
106 Uchwała nr VI/190/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie skargi Państwa JS oraz WS z dnia 16 października 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2019-03-18
107 Uchwała nr VI/191/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie skargi Pana ZM pełnomocnika P. PD zawierającej wniosek o odstąpienie od prowadzenia egzekucji, o zawarcie umowy najmu lokalu x przy ul. Widnej 3 w Gdyni oraz o wyrażenie zgody na zamianę lokali mieszkalnych 2019-03-18
108 Uchwała nr VI/192/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia 2019-03-18
109
110

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 05.02.2019
Data udostępnienia informacji: 05.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2019 14:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.03.2019 14:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.02.2019 09:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 13:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 13:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 13:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 11:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 11:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 11:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 10:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 10:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.02.2019 10:24 Dodanie informacji Michał Kowalski