Grunty Skarbu Państwa - użyczenia nieruchomości

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 424

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-85-26

Fax: 58 66 88 947
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o użyczenie nieruchomości wraz z uzasadnieniem
- mapka z zaznaczonym terenem do użyczenia
- ewentualnie odpis KRS
Sposób załatwienia sprawy: umowa użyczenia
Opłaty: brak opłat
Czas załatwienia sprawy: uzależniony od uzyskania opinii wydziałów współpracujących
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny użyczenie może nastąpić wyłącznie na cele niekomercyjne
Inne informacje: użyczenie może nastąpić wyłącznie na cele niekomercyjne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 08.04.2010
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017