Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zwrotów i Odszkodowań
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 425, 422, 402

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-85-18
58 668-89-33
58 668-89-32
58 668-81-56

Fax: 58 66 88 156
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość,
jeśli wniosek składają spadkobiercy wywłaszczonego – komplet dokumentów wykazujących następstwo prawne po wywłaszczonym w tym postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokumenty wskazujące na zmianę nazwiska wraz z adresami zamieszkania spadkobierców,
decyzja wywłaszczeniowa lub inny dokument na podstawie którego przeszła własność nieruchomości oraz inne dokumenty dot. wywłaszczenia lub odszkodowania,
pełnomocnictwo – jeżeli wniosek jest wnoszony przez pełnomocnika.
Sposób załatwienia sprawy: wniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (lub przysłać pocztą),
organ prowadzący sprawę weryfikuje dokumenty załączone do wniosku oraz zbiera niezbędny materiał dowodowy,
rzeczoznawca majątkowy na zlecenie organu prowadzącego sprawę sporządza operat szacunkowy, w którym wskazuje wartość nieruchomości,
organ prowadzący sprawę przeprowadza rozprawę z udziałem biegłego rzeczoznawcy,
organ prowadzący sprawę wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oraz w przedmiocie ewentualnego zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania bądź też nieruchomości zamiennej.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
Tryb odwoławczy: odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu I instancji
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Krzysztof Duda
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Duda
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.06.2019 15:45 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
12.04.2019 14:41 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
09.04.2019 09:56 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
22.03.2019 10:47 Zmiana załącznika Krzysztof Duda
01.03.2019 14:03 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
22.06.2018 12:04 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
28.05.2018 11:08 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
01.02.2018 11:19 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
02.11.2017 12:30 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
06.09.2017 10:26 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
07.07.2017 12:36 Korekta Michał Kowalski