Udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu realizacji osłony śmietnikowej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Administrowania Gruntami
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 427,337,421,426,439

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-85-33
58 668-85-06
58 668-85-07
58 668-85-34
58 668-85-29

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o udostępnienie części nieruchomości gminnej
2. mapka do celów informacyjnych nieruchomości gminnej (do nabycia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój nr 306) z zaznaczoną lokalizacją osłony śmietnikowej spełniającą odległości określone w § 23 ust. 1 i ust. 4 warunków technicznych:
• min. 10 m od okien i drzwi
• min. 3 m od granicy działki lub na granicy, jeśli styka się z podobną na działce sąsiedniej
• max. 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku
3. rysunek osłony śmietnikowej (dla terenów objętych ochroną konserwatorską – osłony śmietnikowej zaakceptowanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków)*
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu, w Kancelarii Ogólnej (w holu głównym na parterze) lub przesłać na adres Urzędu.
Po weryfikacji wniosku i uiszczeniu opłaty postępowanie kończy się otrzymaniem zgody na udostępnienie części nieruchomości gminnej
Opłaty: opłata roczna za 1m² terenu - 2,49 zł płatna z góry jednorazowo
opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy działa pełnomocnik – 17,00 zł
Czas załatwienia sprawy: 3 miesiące z uwagi na konieczność zebrania merytorycznych opinii w sprawie oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015r. poz. 783 z późn. zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Makuch
Wprowadził informację: Katarzyna Biedrzycka
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Biedrzycka
Data wytworzenia informacji: 31.05.2013
Data udostępnienia informacji: 12.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2018 10:20 Aktualizacja treści Katarzyna Biedrzycka
30.05.2018 11:36 Zmiana załącznika Katarzyna Biedrzycka
13.04.2018 08:49 Korekta Michał Kowalski
13.04.2018 08:48 Korekta Michał Kowalski