Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej przy ul. Konstantego Maciejewicza w Gdyni

RAA.6733.1.12.2019.WGN-1099/dz.79                                                                                                               Gdynia,   15.03.2019r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek wniesiony w dniu 22.01.2018r., Energę-Operator SA, w imieniu której wystąpił pełnomocnik – Pan Karol Kummer, została w dniu 15.03.2019r. wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.12.2019.WGN-1099/dz.79 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie  energetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 79, 98, 99 obręb 0020 Obłuże położonych przy ul. Konstantego Maciejewicza w Gdyni.
 
 
Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00-12.00 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, pok. nr 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 na tablicy informacyjnej znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl). Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 15.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2019 14:12 Korekta Wioletta Gałczyńska-Nowak