Obwieszczenie o wydaniu decyzji

ROK.6131.110.2019.AN                                                                           Gdynia, dnia 09.09.2019r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek z dnia 03.06.2019r. Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Podgórskiej 14 została wydana w dniu 05.09.2019r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.110.2019.AN zezwalająca na usunięcie uschniętej wierzby białej o obwodach pni: 268 cm i 93 cm z działki nr 1710 obręb 0020 Obłuże położonej przy ul. Stolarskiej 16 w Gdyni.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 513, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w godzinach 8.00 - 16.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z  prowadzącą postępowanie, tj. gł. specjalistą Anną Neugebauer (nr tel. (58) 668-84-92).
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 09.09.2019r. do dnia 23.09.2019r.
na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Anna Neugebauer
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019