Obwieszczenie o wydaniu decyzji adm. zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z działki położonej przy ul. Turkusowej 10 w Gdyni.

ROK.6131.202.2018.MKM
Gdynia, dnia 08.08.2019r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania, wszczętego na wniosek z dnia 30.10.2018r. (uzupełniony skutecznie w dniu 03.12.2018r., podjęty w dniu 15.05.2019r.) Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej z siedzibą w Gdyni przy ul. Podgórskiej 14 reprezentowanej przez zarząd SM, w dniu 08.08.2019r., została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.202.2018.MKM zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 875 obręb 0020 Obłuże położonej przy ul. Turkusowej 10 w Gdyni.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 522), od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem prowadzącym postępowanie, tj. Panią Magdaleną Kąkolewską – Meus (nr tel. (58) 668 84 81). Ustalenie tożsamości stron lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 12.08.2019r. do dnia 26.08.2019r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magdalena Kąkolewska-Meus
Data wytworzenia informacji: 08.08.2019
Data udostępnienia informacji: 12.08.2019