Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

ROK.6131.51.2019.AN                                                                                         Gdynia, dnia 11.06.2019r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek z dnia 20.03.2019r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” z siedzibą w Gdyni przy ul. Zgoda 8 została wydana w dniu 11.06.2019r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.51.2019.AN zezwalająca na usunięcie uschniętej lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 66 cm oraz dwóch uschniętych pni wierzby białej o obwodach 154 cm i 73 cm z działki nr 328 obręb 0028 Witomino-Radiostacja położonej przy ul. Konwaliowej 18 w Gdyni.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 513, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w godzinach 8.00 - 16.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z  prowadzącą postępowanie, tj. gł. specjalistą Anną Neugebauer (nr tel. (58) 668-84-92).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Neugebauer
Data wytworzenia informacji: 11.06.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019