Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa - ul. Turkusowa 10 w Gdyni.

ROK.6131.202.2018.MKM
Gdynia, dnia 16.07.2018r.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych.
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.) oraz z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o możliwości zapoznania się, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia z dnia 30.10.2018r. (uzupełnionego skutecznie w dniu 03.12.2018r., podjętego w dniu 15.05.2019r.), Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej z siedzibą w Gdyni przy ul. Podgórskiej 14 reprezentowanej przez zarząd SM, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 875 obręb 0020 Obłuże położonej przy ul. Turkusowej 10 w Gdyni.
 
W związku z terenowym charakterem pracy pracownika prowadzącego postępowanie prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny (sprawę prowadzi Magdalena Kąkolewska – Meus, pokój 522, tel. 58 668 84 81).
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 16.07.2019r. do dnia 30.07.2019r. na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie zawiadomienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magdalena Kąkolewska-Meus
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 16.07.2019