Oferta na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni"

Dnia 17 stycznia 2019 roku do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „ Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni” z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 141, dotycząca zadania pod nazwą „Klub Rodzica na Obłużu”.
Projekt zakłada zorganizowanie co tygodniowych spotkań dla rodziców i ich dzieci w filii nr 1 Biblioteki Miejskiej na Obłużu w Gdyni w terminie od lutego do kwietnia 2019r. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie zajęć muzyczno-ruchowo-rytmicznych i ogólnorozwojowych dla dzieci, zajęć plastycznych, zabawy karnawałowej, zabaw tematycznych. Projekt skierowany jest do około 50 osób (rodziców i dzieci).
Oferta rozpatrywana będzie zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).    
Oferta jest dostępna w pok. 114 budynku Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do 28 stycznia 2019 r. Osoby, które chcą zapoznać się z ofertą i zgłosić do niej ewentualne uwagi proszone są o kontakt pod nr tel. 58-66-88-385.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data udostępnienia informacji: 21.01.2019