Oferta realizacji zadania publicznego - Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że 10 sierpnia br. Stowarzyszenie Podaj Rękę złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy z terminem realizacji 14-15.09.2018 r.
 
Rodzaj zadania: art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o dppiow
 
Koszt realizacji zadania: 29.530 zł
Wysokość dotacji: 8.000 zł
 
 
Z kompletną ofertą można zapoznać się tutaj:
OFERTA
 
Ewentualne uwagi do w/w oferty można zgłaszać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 drogą elektroniczną na adres: ngo@gdynia.pl lub osobiście w siedzibie Samodzielnego Referatu ds. organizacji pozarządowych Urzędu Miasta Gdyni przy ulicy 3 maja 27/31

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Data udostępnienia informacji: 20.08.2018