Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego z inicjatywy organizacji pozarządowej

W dniu 18-04-2019 r. do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Na Styku” na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Uznając celowość realizacji zadania zamieszcza się ofertę do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdyni, na tablicy informacyjnej Wydziału Edukacji UM Gdynia oraz na stronie internetowej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
 
Uwagi dotyczące oferty prosimy zgłaszać w formie pisemnej do Wydziału Edukacji do dnia 2 maja 2019 r.
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Kinga Nowicka, tel. 58 761-77-29, pokój c101e-mail: k.nowicka@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Burkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 25.04.2019
Data udostępnienia informacji: 25.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2019 13:23 Dodanie informacji Marta Burkiewicz