Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego z inicjatywy organizacji pozarządowej

W dniu 2.10.2019 r. do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Edukacji Otwartej na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Zamieszcza się ofertę do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdyni, na tablicy informacyjnej Wydziału Edukacji UM Gdynia oraz na stronie internetowej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
 
Uwagi dotyczące oferty prosimy zgłaszać w formie pisemnej do Wydziału Edukacji do dnia 16 października 2019 r.
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Kinga Nowicka, tel. 58 761-77-29, pokój c101
e-mail: k.nowicka@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Kinga Nowicka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Nowicka
Data udostępnienia informacji: 09.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2019 16:01 Aktualizacja treści Kinga Nowicka
10.10.2019 16:00 Aktualizacja treści Kinga Nowicka