Opłata adiacencka

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Samodzielne stanowisko ds. Opłat planistycznych i adiacenkich
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
400
Tel. 58-66-88-163
        58-66-88-154
fax 58-66-88-502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumentywniosek 
sposób załatwienia sprawydecyzja 
opłatybrak opłat
czas załatwienia sprawy- do 3 lat od dnia, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna
- do 3 lat od dnia odbioru końcowego budowy infrastruktury technicznej
tryb odwoławczyzgodnie z kpa 
podstawa prawna- ustawa o gospodarce nieruchomościami
- uchwała Nr XXIX/668/05 Rady Miasta Gdyni z 23 marca 2005 roku w sprawie ustalania wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Wojciech Gantkowski
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Gantkowski
Data wytworzenia informacji: 30.10.2013
Data udostępnienia informacji: 30.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2016 09:02 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
04.02.2015 11:34 Korekta Michał Kowalski
03.02.2015 10:55 Korekta Michał Kowalski
03.02.2015 10:54 Korekta Michał Kowalski
03.02.2015 10:53 Korekta Michał Kowalski
23.01.2015 13:30 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
23.01.2015 13:29 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
30.10.2013 13:43 Dodanie informacji Wojciech Gantkowski