Rada ds. Budżetu Obywatelskiego

Zarządzeniem nr 6265/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.06.2017 r. powołuje się Radę ds. Budżetu Obywatetskiego , zwaną dalej "Radą" działającą przy Prezydencie Miasta Gdyni.

Rada pełni funkcję opiniującą i doradczą w sprawach związanych z realizacją, ewaluacją i rozwojem Budżetu Obywatelskiego w Gdyni.

Rad składa się z 13 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy, czyli z:
  • 4 przedstawicieli mieszkańców, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów; 
  • 1 przedstawiciela organizacji pozarządowych, wskazanego przez Gdyńską Radę Dzialalności Pożytku Publicznego;
  • 2 przedstawicieli rad dzielnic, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów;
  • 4 przedstawicieli Rady Miasta Gdyni;
  • 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni;
Na członków Rady powołuje się następujące osoby:

1 ) Przedstawlciele mieszkańców:
a) Członek Rady: Paweł Kurski;
b) Członek Rady: Kajetan Lewandowski;
c) Członek Rady: Joanna Lica;
d) Członek Rady: Martyna Regent.

2) Przedstawiciel organizacji pozarządowych:
a) Członek Rady: Łukasz Wyszyński.

3) Przedstawiciele rad dzielnic:
a) Członek Rady: Lechosław Dzierżak;
b) Członek Rady: Patryk Lenczewski.

4) Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:
a) Członek Rady: Mariola Śrubarczyk-Cichowska;
b) Członek Rady: Sebastian Jędrzejewski;
c) Członek Rady: Elżbieta Sierżęga;
d) Członek Rady: Justyna Wróblewska.

5) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:
a) Przewodniczący Rady: Michał Guć; 
b) Członek Rady: Borys Martela.

Kadencja Rady trwa dwa lata od dnia jej powołania.

Protokoły z posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego dostępne są na stronie https://bo.gdynia.pl/Rada_ds._Budzetu_Obywatelskiego_1_1.html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 06.06.2017
Data udostępnienia informacji: 11.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2017 11:54 Korekta Michał Kowalski
01.08.2017 11:53 Korekta Michał Kowalski
01.08.2017 08:24 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 10:39 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 10:36 Korekta Michał Kowalski