Zespół do spraw przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Zarządzeniem nr 4850/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2016 r. powołano zespół do spraw przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Skład zespołu:

  Lp.  Imię i nazwisko  jednostka organizacyjna  funkcja  dziedzina wiedzy
 1 Bartosz Frankowski Wydział Środowiska przewodniczący, koordynowanie środowiska prac zespołu ochrona środowiska
 2 Iwona Pichola Wydział Środowiska  członek gospodarka
wodna
 3 Paweł Sągin Biuro Planowania
Przestrzennego
 członek planowanie
 4 Renata Stelmach Wydział Architektoniczno-Budowlany   członek planowanie przestrzenne
 5 Hanna Górecka-Banasik Samodzielny Referat ds. Energetyki  członek energetyka
 6 Agnieszka Krasińska  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji   członek informacja, turystyka
 7 Ireneusz Dankowski  Wydział Administracyjny  członek ubezpieczenia
 8 Elżbieta Czerniawska-Badtke Gdyńskie Centrum Zdrowia  członek zdrowie publiczne
 9 Mirosław Haponiuk Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  członek zarządzanie kryzysowe (pożary, powodzie itp.)
 10 Marcin Żywna Wydział Projektów Rozwojowych  członek zrównoważony rozwój
 11 Aleksandra Narczewska Miejski Konserwator Zabytków  członek dziedzictwo kultury
 12 Andrzej Krymski Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni   członek infrastruktura miejska
 13 Tadeusz Schenk Biuro Ogrodnika Miasta  członek leśnictwo
 14 Andrzej Narwojsz geolog powiatowy  członek osuwiska, podtopienia

Ponadto do zespołu zaprasza się:
1 Beata Ruszkiewicz Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Gdyni
 członek osuwiska, katastrofy budowlane
 2 Rafał Smirnow Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni
 członek transport publiczny
 3 Tomasz Kiliński Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni  członek zdrowie publiczne
 4 Monika Zakrzewska Urząd Morski w Gdyni  członek wybrzeże i ekosystem
 5 Małgorzata Grechuta  członek

Do zadań zespołu należy:
1) współpraca z Ministrem Środowiska oraz z wykonawcą projektu pn. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla Gdańska, Gdyni i Sopotu, w tym udział wraz z Ministrem Środowiska w procesie bieżącej analizy efektów pracy wykonawcy;
2) udostępnianie wykonawcy projektu o którym mowa w pkt 1 danych, dokumentów, analiz niezbędnych do realizacji projektu, a także umożliwianie w razie potrzeby oględzin i wizyt terenowych na nieruchomościach w Gdyni;
3) formułowanie wniosków i zaleceń do realizacji projektu o którym mowa w pkt 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.07.2016
Data udostępnienia informacji: 01.10.2017