Zespół ds. ochrony i promocji gdyńskiego modernizmu

Zarządzeniem nr 14591/14/VI/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2014 zmienionym zarządzeniem nr 4079/16/VII/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2016 r. powołuje się zespół do spraw ochrony i promocji gdyńskiego modernizmu.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących komórek Urzędu Miasta Gdyni i innych
jednostek:
1) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
2) Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
3) Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą,
4) Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
5) Muzeum Miasta Gdyni,
6) Plastyk Miasta

Do zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele innych komórek Gminy Gdynia w szczególności:
Wydziału Budynków, Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Zarządu Dróg i Zieleni w zależności od potrzeb.

Przewodniczącym zespołu jest wiceprezydent miasta Gdyni - dr. inż. arch. Marek Stępa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 22.04.2014
Data udostępnienia informacji: 16.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 12:15 Dodanie informacji Michał Kowalski