Zespół Interdyscyplinarny w Gdyni

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zagrożeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Prezydent Miasta Gdyni.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni

Skład grupy strategiczno-decyzyjnej

1. Franciszek Bronk - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Zuzanna Traczyńska-Stec - przedstawiciel PCPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Malgorzata Redzińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Monika Kotowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Hanna Żółkoś-Margońska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Katarzyna Kalinowska - ptzedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
7. Katarzyna Domagała - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej
8. Justyna Klemba - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Urszula Doppke - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
10. Marta Nykiel - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
11. Agnieszka Szenk - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
12. Anna Rotek-Plichta - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Joanna Michniewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
14. Magdalena Grabińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
15. Katarzyna Łangowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
16. Adam Miller - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
17. Cezary Horewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
18. Joanna Nowicka - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
19. Edyta Kamaszyn - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
20. Bożena Niewiadomska - przedstawiciei Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3
21. Eliżbieta Paluch-Łątkowska - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4
22. Iwona Hadrzyńska - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4
23. Miroslawa Jezior - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
24. Aleksandra Rusak - przedstawiciei Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
25. Klaudia Głodowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej
26. Katarzyna Janiszewska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
27. Anna Halagiera-Jarmoszka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
28. Anna Landowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
29. Marcin Zawisza - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
30. Agata Cichoń-Lenart - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
31. Agnieszka Wielochowska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
32. Michal Urbanowicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
33. Aleksandra Pstrągowska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
34. Katarzyna Przybylska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
35. Malgorzata Piechowiak - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
36. Marta Dzięcielska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
37. Monika Sankiewicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
38. Hanna Kaczmarek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
39. Michalina Dyrga - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
40. Aleksandra Krauze - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
41. Michał Cetner - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
42. Dorota Kiciak - przedstawiciel prywatnego gabinetu psychologicznego
43. Anna Piaskowska - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
44. Piotr Jaksina - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
45. Katarzyna Wiśniewska - przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
46. nadkom, Robert Ronduda - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
47. asp. szt. Jarosław Biały - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
48. podinsp. Ailam Gruźlewski - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
49. asp. szt. Julita Ronduda - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
50. nadkom. Tomasz Handerski - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
51. sierż. szt. Jolanta Grunert - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
52. asp. Magdalena Gromelska - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
53. nadkom. Dariusz Bartnicki - przedstawiciel Komisariatu Policji
54 Jadwiga Wachulik - przedstawiciel Wydziału Edukacj i Urzędu Miasta Gdyni
55. Ewa Słonina-Pinkowska - przedstawiciel przychodni lekarskiej NZOZ;
56. Anna Łepik - przedstawiciel wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni
57. Małgorzata Rubaszewska - przedstawiciel Zespolu Kuratorów Rodzinnych, Sądu Rejonowego
58. Jolanta Rekowska - przedstawiciel Zespołu Kuratorów dla Dorosłych, Sądu Rejonowego
59. Ewa Andziulewicz - przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
60. Jolanta Klauze - przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
61. Dariusz Wiśniewski - przedstawiciel Straży Miejskiej komendant
62. spec. Iwona Pol - przedstawiciel Straży Miejskiej
63. Agnieszka Rzeszot - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
64. Jacek Chmielewski - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
65. Andrzej Bień - przedstawiciel Rady Miasta Gdyni - wiceprzewodniczący pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa)
66. Aleksandra Mróż-Wykusz, - przedstawiciel Fundacji Zmian Spolecznych ,,Kreatywni',
67. Damian Migot-Paczyński - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
68. Piotr Nawrot - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
69. Remigiusz Walędziak - przedstawiciel Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Gdyni;
70. Łukasz Rąpala - przedstawiciel Działu Innowacji Społecznych PPNT;
71. chor. Arleta Marcinkiewicz-Putzig - przedstawiciel Wydzialu Żandarmerii Wojskowej w Gdyni
72. Beata Szadziul - przedstawiciel Rady Miasta Gdyni - wiceprzewodnicząca (Przewodnicząca
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Spolecznej i Zdrowia, pełnomocnik prezydenta ds. Polityki Rodzinnej);
73. Martyna Kruszyńska - przedstawiciel Stowarzyszenia OVUM;
74. Alina Rogaczewska - przedstawiciel Zespolu Szkół nr 10.

Skład stałej grupy roboczej
75. Anna Kszyształowska - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
76. Magdalena Zieniewicz - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Spolecznej
77. Anna Tournier - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Spolecznej
78. Joanna Bąba - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Spolecznej
79. Agnieszka Cymerman - Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
80. Aneta Hapka-Biernacka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej
81. Anna Marcinkowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
82. Julita Wirkus-Ostrowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
83. Urszula Samulak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
84. Joanna Szymańska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Spotecznej
85. asp. szt. Andrzej Goliński - przedstawiciel Komisariatu Policji
86. asp. Artur Bonna - przedstawiciel Komisariatu Policji
87. sierż. szt. Monika Zaremba - przedstawiciel Komisariatu Policji
88. sierż. szt. Monika Helbin - przedstawiciel Komisariatu Policji
89. st. sierż. Michał Malek - jako przedstawiciela Komisariatu Policji
90. st. sierż. Łukasz Kureczko -jako przedstawiciela Komisariatu Policii
91. nadkom. Sebastian Kreft - przedstawiciel Komisariatu Policji
92. asp. Bartłomiej Żółtowski - przedstawiciel Komisariatu Policji
93. mł. asp. Magdalena Pobłocka -przedstawiciel Komisariatu Policji
94. sierż. szt. Sławomir Pranga - przedstawiciel Komisariatu Policii
95. sierż szt. Daniel Fil -przedstawiciel Komisariatu policji
96. sierż. szt. Dariusz Hinc -przedstawiciel Komisariatu Policji
97. mł. asp. Bartosz Waga - przedstawiciel Komisadatu Policji
98. sierż. szt. Łukasz Jaśkowski - przedstawiciel Komisariatu Policji
99. sierż. szt. Michał Daniek - przedstawiciel Komisariatu Policji
100. asp. szt. Adam Kędzierski - przedstawiciel Komisariatu Policji
101. asp. Wojciech Krużycki - przedstawiciel Komisariatu Policji
102. mł. asp. Renata Tarnowska - przedstawiciel Komisariatu Policji
103. asp. Robert Lewicki - przedstawiciel Komisariatu Policji
104. mł. asp. Krzysztof Wykowski - przedstawiciel Komisariatu Policji
105. mł. asp. Ewa Nowakowska - przedstawiciel Komisariatu Policji
106. mł. asp. Joanna Rogacka - przedstawiciel Komisariatu Policji
107. asp. szt. Krzysztof Kamerka - przedstawiciel Komisariatu Policji
108. asp. szt. Krzytof Formella - przedstawiciel Komisariatu Policji
109. asp. Rafał Grabiński - przedstawiciel Komisariatu Policji
110. sierż. szt. Mariusz Kołodziejski -przedstawiciel Komisariatu Policji
111. mł. asp. Katarzyna Tworek - przedstawiciel Komisariatu Policji
112. asp. szt. Dariusz Karp - przedstawiciel Komisariatu Policji
113. asp. Jarosław Szajczyk - przedstawiciel Komisariatu Policji
114. sierż. szt. Edyta Łapińska - przedstawiciel Komisariatu Policji
115. mł. asp. Wojciech Klimek - jako przedstawiciel Komisariatu Policji
116. sierż. szt. Paweł Wudarczyk - przedstawiciel Komisariatu Policji
117. Alicja Cieśluk - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
118. Elżbieta Pawłowska-Ledke -przedstawiciel kuratorów rodzinnych
119. Dorota Wereszko - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
120. Anna Czajkowska - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
121. Iwona Trzeciak - pzedstawiciel kuratorów rodzinnych
122. Paweł Łoński - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
123. Katarzyna Zimna - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
124. Urszala Pękała - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
125. Mirosław Il - przedstawiciel kwatorów dla dorosłych
126. Tomasz Sęk - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
127. Krystyna Wojtczak - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
128. Joanna Sonneck - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
129. Jacek Tucholski - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
130. Ewa Kubacka - przedslawiciel kuratorów dla dorosłych
131. Katarzyna Tomko -przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
132. Teresa Swiątek - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
133. Katarzyna Hebel - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
134. Elżbieta Wędzik - przedstawiciel kurarorów dla dorosłych
135. Katarzyna Kwaśniewska - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
136. Katarzyna Szymańska - przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
137. st. insp. Milena Tanalska-Damps - przedstawiciel Straży Miejskiej
138. st. strażnik Sebastian Guziński - przedstawiciel Straży Miejskiej
139. st. strażnik Aneta Lebioda -przedstawiciel Straży Miejskiej
140. insp. Mirosław Dąbrowski - przedstawiciel Straży Miejskiej
141. insp. Henryk Kwidziński - przedstawiciel Straży Miejskiej
142. specjalista Wojciech Plichta - przedstawiciel Straży Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.03.2016
Data udostępnienia informacji: 16.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2018 14:37 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.02.2018 14:16 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 14:36 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:11 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:09 Korekta Michał Kowalski
02.03.2016 12:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 11:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.02.2016 11:18 Dodanie informacji Michał Kowalski