Rozstrzygnięcie konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”

Zarządzeniem numer  393/19/VIII/R z dnia 29 stycznia 2018 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego  „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”, następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:                      
 
 
1.     Fundacja „Fly”
1.1  nazwa zadania: Niezwykłe Pomorskie; kwota dotacji: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) z zastrzeżeniem: przyznana dotacja ma pokryć koszty wynajmu autokarów i połowę kosztów wynajęcia przewodnika.
1.2  nazwa zadania: Aktywność dla zdrowia; kwota dotacji: 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych) z zastrzeżeniem: przyznana dotacja ma pokryć koszty aktywizacji 6 grup po maksymalnie 50 osób, czyli grupy około 300 seniorów.
 
2.     Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gdyni.
2.1  nazwa zadania: Wycieczki dla seniorów; kwota dotacji: 5.000,00 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych),
2.2  nazwa zadania: Gimnastyka rekreacyjna; kwota dotacji: 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).
 
3.     Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”, nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+; kwota dotacji: 5.850,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) z zastrzeżeniem: przyznana dotacja ma pokryć koszty wynajmu sali oraz instruktora zajęć.
 
4.     Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha", nazwa zadania: Seniorzy zwiedzają Kaszuby; kwota dotacji: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
 
5.     Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja. Zdrowy kręgosłup "Uczyń życie zdrowszym"; kwota dotacji: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) z zastrzeżeniem: przyznana dotacja ma pokryć koszty wynajmu sali i instruktora zajęć.
 
6.     Fundacja „Nadaktywni”, nazwa zadania: Manual Factory, dzierganie z sercem; kwota dotacji: 2.160,00 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych) z zastrzeżeniem: przyznana dotacja ma pokryć koszty zakupu materiałów do dziergania.
 
7.     Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" w Gdyni, nazwa zadania: Warsztaty fotografii cyfrowej dla seniorów; kwota dotacji: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
 
8.     Fundacja „Adaptacja”, nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowych w Klubie Seniora; kwota dotacji: 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych).
 
9.     Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, nazwa zadania: W zdrowym ciele zdrowy duch; kwota dotacji: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) z zastrzeżeniem:  przyznana dotacja nie może pokryć kosztów wyposażenia, sprzątania, a poczęstunek ma pokryć jedynie w połowie.
 
10.  Fundacja „Zmiany”, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja; kwota dotacji: 2.340,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych) z zastrzeżeniem: przyznana dotacja ma pokryć koszt zakupu biletów i poczęstunku.
 
11.  Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior” Gdynia, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja; kwota dotacji: 5.650,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) z zastrzeżeniem: przyznana dotacja ma pokryć koszty organizacji pikniku międzypokoleniowego, oferent musi jednak wykazać szczegółowe wydatki na ten cel w zaktualizowanym kosztorysie.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 31.01.2019
Data udostępnienia informacji: 31.01.2019