Andrzej Bień
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. bezpieczeństwa miasta

Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 500 401 738
E-mail: a.bien@gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika należy prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze sprawowaniem przez prezydenta nadzoru nad działalnością m.in.: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, w tym przyjmowanie sprawozdań z ich działalności, dokonywanie analiz oraz informowanie prezydenta miasta Gdyni o funkcjonowaniu i sposobie zarządzania powyższych służb.

Pełnomocnik ma ponadto prawo nadzoru nad wykorzystaniem środków finansowych z budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie działań służb, straży i inspekcji; opracowuje projekty uchwał dotyczących bezpieczeństwa miasta, opracowuje prognozy klęsk żywiołowych, a także koordynuje program „Bezpieczne Miasto”.

W sytuacjach kryzysowych pełnomocnik uczestniczy w zespole organizującym i koordynującym system łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 13.08.2007
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2019 12:48 Aktualizacja treści Joanna Michalska
08.02.2019 11:34 Aktualizacja treści Joanna Michalska
20.03.2017 15:23 Korekta Michał Kowalski