Jerzy Zając
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. Systemu Zarządzania Jakością

Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668 80 17
E-mail: j.zajac@gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika należy koordynowanie prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w obszarze Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, Referatu Dowodów Osobistych, Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Rozliczeń Finansowych oraz Kancelarii Ogólnej. Pełnomocnik odpowiada w szczegolności m.in. za nadzór nad ustanowieniem i utrzymaniem procesów Systemu Zarządzania Jakością, współpracę z kierownictwem i konsultantami zewnętrznymi, nadzorowanie pracy zespołu zadaniowego ds. opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, upowszechnienie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań petentów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 08.03.2017