Katarzyna Gruszecka-Spychała
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw infrastruktury komunikacyjnej miasta

Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 66 88 386
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Do zadań pełnomocnika należy:
1. analiza aktualnej sytuacji oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju dostępności komunikacyjnej miasta Gdyni, zwłaszcza w zakresie infrastruktury oraz rozwiązań społecznych, uwzględniających wymianę informacji z mieszkańcami Gdyni i miejscowości ościennych oraz całego regionu, a także organami administracji szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego;
2. działanie na rzecz wdrożenia koncepcji miasta otwartego i dostępnego;
3. analiza podejmowanych i realizowanych przez miasto Gdynię lub we współpracy z miastem przedsięwzięć i projektów oraz ich przedstawianie prezydentowi miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 14.04.2014
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017