Michał Guć
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej

Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668 80 14
E-mail: m.guc@gdynia.pl
Pełnomocnik reprezentuje prezydenta miasta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców miasta oraz w sprawach dotyczących aktywności, partycypacji obywatelskiej i konsultacji społecznych, a w szczególności:
- utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i nieformalnymi inicjatywami mieszkańców Gdyni;
- koordynacji i nadzoru nad: współdziałaniem Urzędu Miasta z tymi organizacjami; konkursami do Rad Dzielnic; wdrażaniem strategii działania i przedsięwzięć Rad Dzielnic; badaniem opinii i potrzeb społeczności lokalnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 06.12.2011
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2017 12:04 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
20.03.2017 12:00 Dodanie informacji Justyna Śliwicka