0807 Morska, Działdowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej
granica planu


Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 6 do 30 lipca 2019
Termin dyskusji publicznej: 25 lipca 2019
Tekst projektu planu (148 KB)
Rysunek projektu planu (2,59 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (292 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (508 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (14,64 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (36 KB)

Rozpatrzenie wniosków (7,07 MB) - Zarządzenie Nr 787/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2019 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu (28 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (1,06 MB) - Nr XLIV/1271/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Paulina Szewczyk
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.06.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2019 15:04 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.07.2019 13:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.06.2019 12:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
24.04.2019 10:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.04.2019 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
05.07.2018 15:43 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak