0903 Morska, Komandorska i Kapitańska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej


Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 29 grudnia 2017 do 23 stycznia 2018
Termin dyskusji publicznej: 3 stycznia 2018
Termin składania uwag: 6 lutego 2018
Zmiana rozpatrzenia uwag (12,75 MB)- Zarządzenie Nr 8039/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2018 r.
Rozpatrzenie uwag (4,35 MB) - Zarządzenie Nr 7509/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2018 r.
Protokół z dyskusji publicznej (4,12 MB) z dnia 3 stycznia 2018 roku
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (216 KB)
Tekst projektu planu (1001 KB)
Rysunek projektu planu (14,04 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (487 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (293 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (34,79 MB)

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do planu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (5,86 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XLV/951/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (28 KB)
Tekst uchwały z załącznikiem graficznym (2,69 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014
Data udostępnienia informacji: 28.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2018 14:34 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.06.2018 14:33 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.05.2018 14:00 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.05.2018 13:51 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.03.2018 12:31 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
19.01.2018 15:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
17.01.2018 14:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
02.01.2018 09:04 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
02.01.2018 09:04 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
29.12.2017 10:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
21.12.2017 13:43 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.12.2017 13:49 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.12.2017 13:47 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
13.12.2017 13:42 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
08.12.2017 08:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 12:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.08.2016 13:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.06.2016 14:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.06.2016 12:31 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.09.2014 12:14 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak