1304 Zwyciestwa, Tetmajera, Kopernika, Redłowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej


Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXVI/979/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (29 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1,82 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.10.2017
Data udostępnienia informacji: 07.11.2017