1407 Rezerwat Kępa Redłowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem


Zarządzenie nr 6408/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Tręść zarządzenia (6,80 MB)

Zarządzenie nr 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Tręść zarządzenia (6,80 MB).
Protokół z dyskusji publicznej (1,65 MB) z dnia 22 maja 2017

Informacje dotyczące wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

Termin wyłożenia: 9 maja 2017 do 30 maja 2017
Termin dyskusji publicznej: 22 maja 2017
Termin składania uwag: 13 czerwca 2017
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (29 KB)
tekst projektu planu (603 KB)
rysunek projektu planu (9,53 MB)
prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (652 KB)
prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (37,4 MB)

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do planu

zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni (7,92 MB) - 2017-05-10 wersja zanonimizowana

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr VI/91/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem

ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (159 KB)
treść uchwały (63 KB)
załącznik graficzny do uchwały (1,78 MB)
ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko (26 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 23.03.2011
Data udostępnienia informacji: 20.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2017 11:09 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.07.2017 15:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.07.2017 10:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.06.2017 11:43 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.05.2017 12:16 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
09.05.2017 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.04.2017 11:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.04.2017 09:07 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.01.2017 09:28 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.04.2014 12:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.05.2012 11:42 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.03.2012 13:22 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.05.2011 09:04 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak