1506z rzeka Kacza, Kasztanowa - zmiana

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej


Informacje dotyczące uchwalenie

Uchwalony: uchwałą nr XLIV/1273/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018
Tekst uchwały (378 KB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 23 kwietnia do 15 maja 2018
Termin dyskusji publicznej: 11 maja 2018
Termin składania uwag: 29 maja 2018
Protokół z dyskusji publicznej (2,43 MB) z dnia 11 maja 2018 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (31 KB)
Tekst projektu planu (52 KB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (114 KB)

Zarządzenie Nr 7174/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej. Treść zarządzenia (693 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXVI/981/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (29 KB)
Tekst uchwały z załącznikiem graficznym (711 KB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.10.2017
Data udostępnienia informacji: 07.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2018 08:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.07.2018 08:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.05.2018 12:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.04.2018 08:46 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
12.04.2018 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
12.04.2018 12:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.02.2018 13:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
28.02.2018 13:53 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.01.2018 13:21 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2017 16:59 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 11:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 11:47 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak