1508 Spacerowa, Orłowska, Króla Jana III, Przemysława, Plażowa, Balladyny, Świętopełka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka


Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 24 grudnia 2018 do 16 stycznia 2019
Termin dyskusji publicznej: 7 stycznia 2019
Termin składania uwag: 31 stycznia 2019
Tekst projektu planu (293 KB)
Rysunek projektu planu (13,51 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (315 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (511 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (13,33 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - pozostałe materiały (10,73 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (219 KB)

Zarządzenie Nr 7386/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków zlożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. Treść zarządzenia (1,34 MB)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (209 KB).

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała nr XXXVI/980/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka
ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (29 KB)
tekst uchwały z załącznikiem graficznym (1,02 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 25.10.2017
Data udostępnienia informacji: 07.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.12.2018 09:22 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.12.2018 12:11 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.02.2018 11:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.02.2018 14:26 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.12.2017 16:34 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.11.2017 11:56 Korekta Bartłomiej Poźniak