Ogłoszenie

Pilnie  poszukujemy nauczyciela ze specjalnością:
tyflopedagoga lub surdotyflopedagoga

Praca w wymiarze ½ etatu tzn. 12 godzin tygodniowo


Wymagane dokumenty:

- dyplomy  potwierdzające kwalifikacje do pracy na w/w stanowisku ( specjalizacja i przygotowanie pedagogiczne).

-  zaświadczenie o niekaralności.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie ZSO Nr 2 w Gdyni ul. Wolności 22 B

 w godz. od 8.00 do 15.00

Można też telefonicznie umówić się na spotkanie z Dyrektorem ZSO Nr 2 w Gdyni –

 nr telefonu 58-620 17 50

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zaręba
Wprowadził informację: Maria _Grabska
Ostatnio zmodyfikował: Maria Grabska
Data wytworzenia informacji: 25.09.2013
Data udostępnienia informacji: 26.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2013 08:01 Dodanie informacji Maria Grabska