Informacja o wynikach naboru na stanowisko spewcjalisty ds zamówień publicznych

INFORMACJA  O  WYNIKACH NABORU
na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego
na stanowisko  specjalisty do spraw zamówień publicznych, zakończonego
w dniu 25 października 2018 r w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Gdyni, nikt nie został wybrany.
Kandydatki wycofały  się z aplikowania o to stanowisko.
 
 
Gdynia, 25 października 2018 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 09.11.2018
Data udostępnienia informacji: 09.11.2018