Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika administracyjnego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko kierownika administracyjnego została wybrana na to stanowisko:

Imię i nazwisko: Beata Stelmaszuk
Zamieszkała: Gdynia

Uzasadnienie:
Pani Beata Stelmaszuk spełniła wszystkie wymagania formalne oraz oczekiwania określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto wykazała się znajomością przepisów, procedur i prowadzenia dokumentacji związanej
ze  sprawami kadrowymi w szkole, zamówieniami publicznymi, organizacją prac remontowych oraz przeglądami technicznymi budynku. Posiada 18 – letnie doświadczenie w funkcjonowaniu administracji w szkole. W okresie zatrudnienia
w szkole zajmowała różne stanowiska pracy m. in. przez okres ok. 8 lat kierownika administracyjnego. Posiada biegłość w obsłudze komputera. Swobodnie wyraża myśli. Jest komunikatywna, nawiązuje dobry kontakt z rozmówcą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 13.09.2019
Data udostępnienia informacji: 13.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2019 09:17 Korekta Marek Telecki
13.09.2019 09:16 Korekta Marek Telecki