Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Prasowym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

• Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem stron internetowych gdyniasport.pl oraz obsługą portali społecznościowych
• Sporządzanie relacji z imprez organizowanych przez GCS i zewnętrznych imprez promocyjnych
• Kontakt z mediami(sporządzanie i wysyłanie informacji prasowych ,dbanie o dobre relacje z mediami)
• Organizowanie konferencji prasowych( przygotowywanie press-kitów i scenariuszy, wysyłanie zaproszeń do mediów)
• Copywriting (pisma formalne , patronaty, zapowiedzi, relacje wydarzeń sportowych)
• Współtworzenie kampanii promocyjnych
• Relacja i montaż materiałów wideo na potrzeby mediów wizualnych
• Rejestracja dźwięków audio na potrzeby rozgłośni radiowych
• Organizacja imprez sportowych oraz eventów

Warunki pracy:

• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, UM, Jednostki Samorządu Terytorialnego w Gdyni, media, organizatorzy imprez sportowych
• Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

• Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe
• Wymagane co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w branży media/PR
• Umiejętność dobrego pisania tzw. lekkie pióro
• Znajomość obsługi programów do montażu video
• Umiejętność tworzenia materiałów audiowizualnych (fotografia, film)
• Znajomość narzędzi PR i socjal media
• Znajomość tematyki sportowej oraz wiedza o Gdyni
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Posiadanie prawa jazdy kat.B

Wymagania pożądane:

• Predyspozycje osobowościowe: wysoka aparycja i kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, kreatywność ,otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny ,obowiązkowość, umiejętność pracy pod presja czasu , chęć podejmowania współpracy z ludźmi zagranicy
• Mile widziana znajomość programów graficznych
• Posiadanie kontaktów zawodowych zdobytych w poprzednich pracach

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 12 czerwca 2019r. z dopiskiem „oferta pracy od referenta do głównego specjalisty w Dziale Prasowym”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019
Data udostępnienia informacji: 03.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2019 15:24 Aktualizacja treści Marzena Matyka
31.05.2019 11:55 Dodanie informacji Marzena Matyka