Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Działu Informatyki w Gdyńskim Centrum Sportu w jednostce budżetowej w Gdyni

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownik Działu Informatyki w Dziale Informatyki został wybrany:

Imię i nazwisko: Tomasz Skrzypczak
Zamieszkały: Gdynia
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został Pan Tomasz Skrzypczak . Dokumenty złożone przez Pana Tomasz Skrzypczaka spełniały wymogi formalne i merytoryczne. Kandydat spełnił wszystkie kryteria przyjęte w warunkach konkursu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą zawodową, kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi wymaganymi na niniejszym stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 29.04.2019
Data udostępnienia informacji: 29.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2019 09:02 Dodanie informacji Marzena Matyka