Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Projektów Unijnych i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Głównego Specjalisty w Dziale Projektów Unijnych i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych został wybrany:

Imię i nazwisko: Aleksandra Wójcik

Zamieszkały: Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aleksandra Wójcik spełnia wymagania kwalifikacyjne postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wyksztalcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się doświadczeniem, odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w tworzeniu materiałów prasowych i informacyjnych, organizowaniu imprez sportowo rekreacyjnych. Dodatkowym atutem była znajomość tematyki sportowej. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 03.07.2019
Data udostępnienia informacji: 03.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2019 10:12 Dodanie informacji Marzena Matyka