Informacja o wyniku naboru na stanowisko od referenta do inspektora w Gdyńskim Centrum Sportu w jednostce budżetowej w Gdyni

Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni  81-538 przy ul.Olimpijskiej 5/9 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od referenta do inspektora w Dziale Obiektów Nadmorskich został wybrany:

Imię i nazwisko: Przemysław Marynowski

Zamieszkały: Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został Pan Przemysław Marynowski. Kandydat spełnił wszystkie kryteria przyjęte w warunkach konkursu ,dodatkowo może podjąć pracę od zaraz. W swojej dotychczasowej pracy wykorzystywał doświadczenie księgowo-finansowe ,umiejętność pracy z klientem realizując swoje obowiązki w środowisku anglojęzycznym, co pozwala jej na biegłość w komunikowaniu się w obcym języku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą zawodową, kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi które w pełni odpowiadają zadaniom oczekującym na stanowisku będącym przedmiotem naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019
Data udostępnienia informacji: 03.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2019 15:29 Dodanie informacji Marzena Matyka