Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty ds. inwestycji i remontów w zakresie obiektów budowlanych kubaturowych

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty ds. inwestycji i remontów  w zakresie obiektów budowlanych kubaturowych  w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji została wybrana:
Imię i nazwisko: Paulina Dąbrowska
Zamieszkała: Gdańsk
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Paulina Dąbrowska spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wykształcenie wyższe na Wydziale Architektury , Gospodarka Przestrzenna . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się doświadczeniem, które zdobywała w jednostce samorządowej, gdzie do jej obowiązków należało m.in. przygotowanie dla potrzeb publicznych opisu przedmiotu zamówienia, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.  Dotychczasowa praca wymagała od niej umiejętności pracy w zespole co jest dodatkowym atutem przy pełnieniu obowiązków na powyższym stanowisku.
Kandydatka jest osobą komunikatywną łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą, mogącą  
podjąć pracę od zaraz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Lucyna Szparagowska
Ostatnio zmodyfikował: Lucyna Szparagowska
Data wytworzenia informacji: 03.07.2018
Data udostępnienia informacji: 03.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2018 12:48 Dodanie informacji Lucyna Szparagowska