Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty ds. inwestycji i remontów w zakresie Rewitalizacji Gminy Miasta Gdynia został wybrany:

Imię i nazwisko:
Kamil Majewski, zamieszkały : Gdańsk,

Uzasadnienie
Pan Kamil Majewski spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze.Posiada wyższe wykształcenie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się umiejętnościami obsługi programów AutoCAD oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 15.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2018 22:46 Dodanie informacji Marzena Matyka