Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji -DZP

Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni przy ul .Olimpijska 5/9 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisku nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie


W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisku komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o zakończeniu konkursu z powodu rezygnacji kandydata spełniającego wymagania formalne z rozmów rekrutacyjnych.
Pozostali kandydaci nie spełniali wymogów formalnych.

Komisja zdecydowała o powtórzeniu naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 23.05.2019
Data udostępnienia informacji: 23.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2019 10:43 Dodanie informacji Marzena Matyka