Wynik naboru na stanowisko Kierownik Działu Nadzoru Budowlanego w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Budowlnago w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni została wybrana Pani Monika Bradtke zamieszka w Gdańsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Bradtke spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka wykazała się bardzo dobrym poziomem wiedzy i właściwym przygotowaniem zawodowym do podjęcia pracy na stanowisku Kierownika Działu Nadzoru Budowlanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 07.08.2018
Data udostępnienia informacji: 07.08.2018