Wynik naboru na stanowisko Specjalista ds. Technicznych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. Technicznych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni została wybrana Pani Anna Lipińska zamieszka w Gdyni.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Lipińska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka wykazała się dobrym poziomem wiedzy i właściwym przygotowaniem zawodowym do podjęcia pracy na stanowisku Specjalisty ds. Technicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 07.08.2018
Data udostępnienia informacji: 07.08.2018