Wyniki naboru na dwa stanowiska Specjalisty ds. Administracji Lokali w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na dwa wolne stanowiska Specjalisty ds. Administracji Lokali w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, zostały wybrane nastepujące osoby:
Pani Anna Stefańska zamieszkała w Gdańsku oraz Pani Weronika Nasiadka zamieszkała w Kosakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna i Pani Weronika spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki wykazała się wysokim poziomem wiedzy, odpowiednim doświadczeniem zawodowym i właściwym przygotowaniem do podjęcia pracy na stanowisku Specjalisty ds. Administracji Lokali.
Gdynia, dnia 05.04.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 05.04.2019
Data udostępnienia informacji: 05.04.2019