Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Specjalista ds. modelowania systemów transportowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Krystian Birr  zamieszkały w Gdańsku.
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Krystian Birr spełnia wymagania niezbędne do pełnienia funkcji Specjalisty ds. modelowania systemów transportowych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Posiada odpowiednie wykształcenie, znajomość programu Visum, sieci komunikacyjnej ZKM oraz zasad funkcjonowania gdyńskiej komunikacji miejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 21.11.2018
Data udostępnienia informacji: 21.11.2018